GDC Hà Nội (GDC) là công ty xây dựng với các dự án chuyên nghiệp với gần 10 năm kinh nghiệm thành công trong việc phát triển các ý tưởng kinh doanh sáng tạo thành những sản phẩm bất động sản, chứng khoán và truyền thông hấp dẫn, hiệu quả và uy tín.

Quá trình xây dựng và phát triển của GDC từ những con số 0 ban đầu và đạt đến quy mô hôm nay đã góp phần khẳng định năng lực kinh doanh và chiến lược phát triển đúng như tiềm năng to lớn của tập đoàn trong tương lai.

GDC mong muốn tiếp tục phát huy năng lực tìm kiếm, xây dựng và phát triển các dự án hấp dẫn để kết hợp với sự tin cậy hợp tác của các nhà đầu tư và đối tác khách hàng, tạo nên những sản phẩm đầu tư đặc biệt mang lại giá trị gia tăng cao nhất. Đó là con đường mà GDC mong muốn được cùng quý vị đồng hành, chia sẻ những cơ hội, liên kết sức mạnh để cùng hướng tới thành công.